FORÆLDREMYNDIGHED – HVAD ER DET?

08-09-2017

Der eksisterer mange misforståelser omkring begrebet forældremyndighed. Nogle af dem forsøger vi her at rydde af vejen… I Danmark etableres der per automatik fælles forældremyndighed, når man er gift og får barn sammen. Er man ikke gift, etableres den fælles forældremyndighed først, når man som forældre udfylder en omsorgs- og ansvarserklæring. Ved udfyldelsen af omsorgs- […]

Forældres indbyrdes aftale omkring bopæl/samvær tilsidesætter dom

23-01-2015

Forældre som har ophævet samlivet oplever ofte, at de ikke kan nå til enighed omkring børnenes bopæl. Når forældrene ikke kan blive enige, ender sagen for retten, som må træffe en afgørelse. Men hvad så bagefter, når en af parterne har vundet? Heldigvis oplever flere af vores klienter at samarbejdet med den anden forælder forbedres […]

Glem ikke at børnene ikke er ting, som skal deles ved en skilsmisse

22-08-2014

Hvis I går fra hinanden, så husk at børnene let kommer i klemme mellem jer. Nogle mennesker bliver nemt enige om, hvor børnene skal bo efter en skilsmisse eller en samlivsophævelse. Desværre er der andre, der ikke kan lægge skuffelsen og vreden mod ekspartneren bag sig, og som kommer til at bruge børnene som led i afstraffelsen af […]