Debitorstyring

Som virksomhed er det essentielt at sikre, at udeståender bliver betalt til rette tid.

Likviditet er en begrænset ressource, der kræver en konstant aktiv styring. Derfor er det vigtigt, at man i virksomheden får indarbejdet faste procedurer og påser, at overvejelser omkring kreditdage, rykkerforløb, inkassovarsler m.v. løbende sammenholdes med kapitalbindingen i debitormassen. På den måde kan der etableres individuelle arbejdsgange, der er afstemt netop til den enkelte virksomheds behov, produkt og branche.

En række undersøgelser foretaget hos mindre og mellemstore virksomheder viser, at knap halvdelen af virksomhederne ”misligholder” egne styringsprocedurer. Årsagerne er mange; som eksempel kan nævnes manglende ledelsesmæssig fokus på debitorstyringen, prioriteringen af omsætningen frem for likviditet og indtjening, uddannelsesmæssige behov hos bogholderen, manglende tid osv.

BALE Advokatfirma er specialiseret i at yde individuel rådgivning omkring debitorstyring og vi tager ofte aktivt del i vores klienters daglige arbejde; – dette gælder, uanset om der er tale om produktions-, håndværks- eller servicevirksomhed.