Effektiv Inkasso – Grundkursus for praktikere

God inkasso er langt fra bare en ekspeditionssag, men handler om at bruge de rigtige ressourcer, på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Med effektive værktøjer og evnen til at se og forstå behovet for forskellig håndtering af de enkelte debitorer, er det ofte muligt at højne inddrivelsesprocenten betragteligt – og oven i købet belaste klienten med færre omkostninger end tilfældet er i dag.

Dette kursus stiller skarpt på praktiske muligheder og udfordringer i den effektive sagsbehandling af både gængse og mere komplicerede inkassosager. Udgangspunktet er derfor de aktiviteter, der foregår på advokatkontoret eller hos inkassobureauet, før eller indtil sagen er indleveret til retten ved betalingspåkrav, stævning eller fogedrekvisition. Dagen beskæftiger sig indgående med mulighederne for at sikre kreditor den størst mulige og korrekte omkostningsdækning og gennemgår i den forbindelse de centrale regler og handlemuligheder, du skal være opmærksom på.

Din opdaterede viden kan gøre en enorm forskel for klienten!

UDBYTTE

 • Gode råd og input til hvordan du bedst muligt håndterer dine inkassosager
 • Lær de forskellige omkostningssæt indgående at kende
 • Sådan sikrer du din klient størst mulig omkostningsdækning hos debitor
 • Opdatering på nye regler, praksis og handlemuligheder i inkassosager
 • Højere inddrivelsesprocent
 • Effektive værktøjer, der kan påbegyndes implementeret på kontoret allerede næste dag!
 • Brush-up i forhold til forældelsesreglerne
 • Gennemgang af ny procesrenteberegning 2013

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig primært til advokatfuldmægtige, advokatsekretærer, juridiske sagsbehandlere, medarbejdere i inkassobureauer og andre, der beskæftiger sig med inkassosager og ønsker øget indsigt i regler, muligheder og procedurer i den praktiske sagsbehandling. Advokater, der har brug for en opdatering på regler og praksis, er også velkomne.

KURSUSDAGENS INDHOLD

 • Inkassosagens kendetegn
 • Kreditors juridiske identifikation af debitor
 • Kreditors berettigelse til rykkergebyrer og/eller egeninddrivelsesomkostninger
 • Rentelovens regler – herunder ændret procesrenteberegning 2013
 • Betingelser for pålæg af udenretlige fremmedinddrivelsesomkostninger
 • Inkassovarsel eller inkassopåkrav
 • Yderligere udenretlig rykning
 • Frivillige forlig/skyldnererklæring
 • Afdragsrykkergebyrer
 • Indsigelser fra debitor
 • Betalingspåkrav/inkassostævning
 • Fogedrekvisition
 • Forældelse
 • Spørgsmål, debat og erfaringsudveksling

UNDERVISER

Marianne K. Bale, advokat (L)
med speciale i inkasso
Marianne K. Bale er advokat (L) og indehaver af Advokatfirmaet Bale i Herning, der er specialiseret i B2B-inkasso, debitorstyring, kommercielle aftaler og retssagsbehandling. Hun har gennem de sidste 13 år opbygget stor praktisk erfaring i at rådgive virksomheder omkring debitorhåndteringen – herunder intern optimering af kreditpolitik, salgsprocesser, leveringsbetingelser, rykkerprocedurer og naturligvis inkasso. Marianne K. Bale er en af de førende kompetencer på dette område og kendt som en stærk formidler med øje for områdets praktiske udfordringer.

TID OG STED

Den 4. juni 2013 på Scandic Eremitage, Kgs. Lyngby

Den 6. juni 2013 på Bygholm Park, Horsens

Kl. 9.30 – 16.00

TILMELDING

Senest d. 4. maj 2013 via www.sak-seminarer.dk eller på telefon 66 15 90 43

PRIS OG RABAT

Pris pr. deltager er kr. 3.150,- der dækker materiale, morgenmad, frokost, inkl. én vand, kaffe/te, samt andre forfriskninger dagen igennem. Med nyhedsmailrabat, jf. nedenfor, er pris pr. deltager kr. 2.835,-. Priserne er ekskl. moms

Der gives 10 % personlig rabat (før moms) til deltagere, som senest på tilmeldingstids-punktet har tilmeldt sig vores nyhedsmail på www.sak-seminarer.dk

DELTAGERBEVIS

Der udstedes deltagerbevis på dagen, der opfylder reglerne for dokumentation for løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Kurset opfylder kravene for advokaternes obligatoriske efteruddannelse og tæller 6,5 lektioner

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Eventuelle yderligere oplysninger kan indhentes hos specialkonsulent Søren Håkansson, soren@seminarer.dk eller på telefon 66 15 90 43. Besøg også www.sak-seminarer.dk, hvor du kan se vores øvrige spændende arrangementer for advokater, advokatfuldmægtige og advokatsekretærer. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler