ERHVERVSRET – YDELSER

BALE Advokatfirma er på den erhvervsretlige side specialiseret i håndtering af problemstillinger relateret til B2B-virksomheders styring af deres kundeporteføljer. Vi assisterer blandt andet vores virksomhedsklienter ved intern optimering af kreditpolitikken, salgs- og rykkerprocesser. Alt sammen med det formål at skabe øget likviditet og minimere tabsrisici. Derudover bistår vi i forbindelse med udsættelse af lejere og huslejeinkasso.

Retssager føres ved By- og Landsret.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske INKASSOadvokater.
 

Kommercielle aftaler

Tvistede retssager

Inkasso

Debitorstyring

Udsættelser og huslejeinkasso