Forældremyndighed, bopæl og samvær

Den 1. oktober 2012 er der foretaget betydningsfulde ændringer i Forældreansvarsloven.

Forældreansvarslovens udgangspunkt er, at der skal være fælles forældremyndighed mellem forældrene, hvis det er bedst for barnet.

Barnets forbindelse med begge forældre søges i vidt omfang bevaret, således at barnet sikres samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos. Begge forældre skal påse, at barnet sikres samvær.

Har du brug for rådgivning eller vurdering af din sag vedrørende forældremyndighed, bopælen for dit barn eller regulering af samvær, er du velkommen til at kontakte os.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske FAMILIEadvokater.