FULDMAGT TIL PÅRØRENDE – NYE MULIGHEDER

Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft.
Loven stiller et vigtigt spørgsmål; – hvem skal kunne træffe beslutninger på dine vegne, hvis du kommer i en ulykke, bliver syg eller dement ?

En fremtidsfuldmagt er et uvurderligt værktøj, der kan indeholde nøjagtig de vilkår og tage højde for de eksakte behov, som den enkelte fuldmagtsgiver måtte have for løsning af opgaver, som man ikke selv længere er i stand til at tage hånd om.

Der kan f.eks. være behov for et salg af parcelhuset, sommerhuset eller ferielejligheden. Der kan for nogle også være stor interesse i at andre kan disponere over en virksomhed, hvis man ikke længere selv har mulighed for det. Endelig kan en fuldmagt sikre en ægtefælle, samlever eller en tredjemand mulighed for på fuldmagtsgivers vegne at give afgiftsfrie gaver til livsarvinger.

Man får i en fremtidsfuldmagt altså på individuelt niveau nedfældet, hvilke interesser man ønsker, at andre skal varetage for en, hvis man en dag ikke selv er i stand til det.

Fremtidsfuldmagter er ikke et nyt tiltag. Der er tidligere blevet oprettet fuldmagter under titler som generalfuldmagt, pårørendefuldmagt mv.

Det nye er imidlertid, at der med loven om fremtidsfuldmagter er skabt et sikkerhedssystem, hvor fuldmagter nu skal tinglyses og derefter påtegnes ved notaren. På denne måde sikres det, at fuldmagter kun oprettes, mens vi er i stand til at handle fornuftsmæssigt og der sker samtidig en offentlig opbevaring af fuldmagten, så den ikke forsvinder eller misbruges.

Fremtidsfuldmagterne har ikke virkning fra oprettelsen;- de kan først bruges af fuldmagtshaver, når fuldmagten sættes i kraft af Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen foretager en vurdering af, om fuldmagtsgiver befinder sig i en situation, hvor det medicinsk og lægefagligt ikke er muligt for vedkommende at varetage sine forhold på fornuftsmæssig vis og fuldmagten bliver kun sat i kraft, hvis Statsforvaltningen vurderer, at dette er tilfældet.
Der ligger altså en indbygget sikkerhed for, at fuldmagten først kan bruges, når der er et reelt behov herfor.

Det er muligt selv at oprette en fremtidsfuldmagt, foranledige den tinglyst og derefter på-tegnet ved notaren. For at sikre at fuldmagten konkret tager stilling til de behov, som den enkelte har, kan der søges rådgivning omkring indholdet af fuldmagten, ligesom fuldmagten kan oprettes via en advokat.

BALE Advokatfirma i Herning holder foredrag om bl.a. fremtidsfuldmagter tirsdag den 6. februar 2018 kl. 18.30 på Herning Bibliotek. I er meget velkomne denne aften, ligesom I også altid kan kontakte os på tlf. 70 20 71 19 for individuel rådgivning.