Hvorfor er testamentet så vigtigt?

Principielt er oprettelse af et testamente vigtigt for alle, såvel enlige, samlevende som ugifte, idet testamentet aktivt fastlægger de personlige ønsker for fordeling af ens aktiver og formue, den dag, man ikke er her længere. Der findes dog særlige typesituationer, hvor testamentet får ekstra stor betydning og nogle af disse situationer gennemgås i det følgende af advokat Marianne K. Bale, der er indehaver af Advokatanpartsselskabet Bale og medlem af Danske Familieadvokater.

Dine og mine børn
Hvis et samlevende par – eller et ægtepar – ønsker at fordele arven efter sig til deres respektive børn enten ligeligt eller ud fra nærmere angivne brøker, skal dette reguleres i et testamente, idet Arveloven kun opstiller regler omkring arv til biologiske børn.
Er forælderen til ”det ene sæt børn” derfor mere velhavende end forælderen til ”det andet sæt børn”, bliver der uden et testamente forskel på størrelse af den arv, som de sammenbragte børn modtager. Dette vil mange par med sammenbragte børn gerne undgå.

Børn eller andre arvinger skal modtage arven som deres særeje
Det er et udbredt ønske blandt forældre, at arven efter dem skal være deres barns særeje. Et særeje indgår nemlig ikke i barnets eventuelle bodeling med en nuværende eller kommende ægtefælle i tilfælde af, at barnet bliver skilt efter at have modtaget arv fra forældrene.

Ved at man som testator fastsætter et særejevilkår i sit testamente, sparer man sit barn for ubehagelige drøftelser med dets nuværende eller kommende ægtefælle om, hvorvidt ægtefællen vil være med til at oprette og tinglyse en ægtepagt, der gør barnets arv til særeje; sådanne drøftelser er jævnligt ganske belastende for parforholdet og falder ikke altid positivt ud.
En bestemmelse om at den arv, man efterlader sig, skal tilfalde ens barn som særeje, skal ubetinget træffes i testamentsform for at være gyldig.

Navngivne tvangsarvinger skal have beskåret deres arv
Ønsker en person – enlig, samlevende eller gift – at en af hans/hendes tvangsarvinger efter loven skal arve mindre, end den brøk, som loven fastsætter, skal dette reguleres ved et testamente.

Bestemte aktiver skal blive i familiens eje
Har arvelader en virksomhed, en bestemt ejendom eller lignende, som arvelader ønsker, at der skal blive i familien, kan der i et testamente laves det, der med et fagudtryk betegnes som succession. Succession betyder, at arvelader via sit testamente bestemmer, at en navngiven person i første række skal overtage en ejendom eller en virksomhed.

Derudover bestemmer arvelader, at ejendommen eller virksomheden, når den første arving dør, skal gå videre til en navngiven arving nummer to osv. Arvelader beholder altså ”kontrollen” over arven i flere arveled.

Der findes altså mange situationer, hvor testamentet får ekstra stor betydning. Har du brug for yderligere uddybning og drøftelse af dine forhold, er du velkommen til at kontakte advokat Marianne K. Bale, der er indehaver af Advokatanpartsselskabet Bale i Herning og medlem af Danske Familieadvokater. Se kontaktoplysninger her