Kommercielle aftaler

Som virksomhed er det af største vigtighed at indgå klare og forståelige aftaler, såvel med sine leverandører som sine kunder. Salgs- og leveringsbetingelser, samhandelsaftaler og indkøbsbetingelser er blot et udpluk af de dokumenter, som de fleste virksomheder gør – eller rettere burde gøre – brug af i dagligdagen.

BALE Advokatfirma bistår sine klienter med udarbejdelse af de kommercielle aftaledokumenter og implementering af disse i det daglige arbejde i virksomhederne.

Et fint sæt vilkår, der blot bliver henlagt i en skuffe, tjener ikke noget formål!