Oprettelse af ægtepagt – uromantisk eller snusfornuftigt?

Nogle mennesker forbinder oprettelse af en ægtepagt med noget dybt uromantisk. Derfor kan det være rigtig svært at få fortalt en nuværende eller kommende ægtefælle, at man gerne vil drøfte fordele og ulemper ved at indgå en ægtepagt.

Men der kan være mange gode grunde til at oprette en ægtepagt – grunde, der på ingen måde betyder, at man forbereder sig på en skilsmisse; man forsøger blot at minimere risikoen for økonomiske konflikter ved en eventuel fremtidig skilsmisse. Faktisk bør en ægtepagt betragtes på nøjagtig samme måde som en indboforsikring – man håber aldrig, at man får brug for den, men skulle skaden ske, er det rart at have vished om, hvordan man økonomisk er stillet!

Udgangspunktet i dansk ret er, at hver ægtefælle ved en skilsmisse skal overdrage halvdelen af sine aktiver til den anden part.
Ved oprettelse af ægtepagt kan det i stedet aftales, at hver part går med de ting, som vedkommende bragte ind i ægteskabet.
Erhvervelser under ægteskabet kan man særskilt aftale, om der skal deles eller ej.

Nedenfor ses eksempler på situationer, hvor en ægtepagt er vigtig:

  1. I har begge en sund økonomi og I har begge børn fra tidligere forhold.
    I ønsker, at jeres respektive børn skal have flest mulige af de midler, som I hver i sær efterlader jer, idet den anden ægtefælle har tilstrækkeligt til at klare sig på egen hånd ved en eventuel skilsmisse.
  2. En af jer driver en virksomhed eller har udvalgte aktiver der ønskes beskyttet, hvis samlivet skulle gå i stykker.
  3. En af jer har gæld – eller er i risiko for at få gæld –  og den anden ægtefælle skal via en ægtepagt beskyttes mod at skulle aflevere midler til den gældsplagede ægtefælles kreditorer ved en eventuel skilsmisse (og død).
  4. Den ene part har arvet og ønsker at sikre, at arven “bliver” i vedkommendes gren af familien.

Drøftelser omkring oprettelse af ægtepagt eller ej  bør tages af alle ægtepar –  I bliver på den måde tvunget til at tage stilling til jeres økonomiske situation; både i forbindelse med eventuel skilsmisse og i forbindelse med den enes død.

Har du spørgsmål omkring de juridiske rammer for familiens økonomi eller ønsker du og din ægtefælle at oprette en ægtepagt, er I velkomne til at kontakte os hos Advokatanpartsselskabet Bale.

Vær ikke bange for at tage snakken om at oprette en ægtepagt – det er en stor fordel at være på forkant , hvis samlivet en dag knager.