Tvistede retssager

Bliver et krav bestridt af en modpart, modtager advokatfirmaets klienter altid fyldestgørende rådgivning om deres muligheder for førelse af en civil retssag og ikke mindst for de estimerede omkostninger herved.
Førelse af retssager kan være en langvarig og ressourcekrævende proces.

Ingen retssager – og dermed påløb af omkostninger – bliver derfor op startet uden at vores klienter har samtykket heri.

Advokat Marianne Bale har møderet for Landsretten.