Arv og testamente

Arven efter dig vil bliver fordelt i henhold til arveloven, medmindre du opretter testamente.

Hvis du er gift og har børn, så er din ægtefælle og dine børn tvangsarvinger, og det er ikke muligt at gøre hverken ægtefællen eller børnene arveløse, men det er muligt at bestemme over ¾ af din arv via oprettelse af testamente.

Efter arvelovens regler består der ingen automatisk arveret efter ugifte samlevende, og det er derfor tvingende nødvendigt at oprette testamente, hvis man som ugifte samlevende gerne vil sikre hinanden.

Bor man alene og har man hverken børn eller ægtefælle, giver arveloven mulighed for, at man kan testere over hele sin formue og dermed begunstige netop de/den, som man ønsker.

Du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine behov og ønsker for fordeling af arven efter dig, ligesom vi naturligvis er behjælpelige med at udfærdige dit testamente.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske FAMILIEadvokater.