Skilsmisse og bodeling

Alle ægtefæller har ret til separation; – den dag begæring om separation indgives, ophører det økonomiske fællesskab mellem parterne, dog bevares arveretten frem til det tidspunkt, hvor separation bevilliges.

Efter 1/2 års separation erhverves retten til skilsmisse mod den andens vilje.

Er visse omstændigheder i ægteskabslovgivningen opfyldt, har en ægtefælle også ret til skilsmisse uden forudgående separation.

Ægtefæller, der er enige om at ville skilles, kan opnå straks-skilsmisse, medmindre de har børn under 18 år.

Er der børn under 18 år, skal ægtefællerne gennemgå en 3 måneders refleksionsperiode og derefter skal de genansøge om skilsmisse. Der kan være risiko for, at ægtefællerne ikke får fulgt deres skilsmissebegæring op og da arveretten mellem ægtefællerne består, indtil bevilling er udstedt, anbefaler vi oftest, at der søges om separation, når der er børn under 18 år. Derved kan der ikke pludselig spekuleres i at trække en skilsmisse i langdrag på grund af refleksionsperioden.

Når man skal separeres / skilles skal der tages stilling til en række vilkår, herunder blandt andet hvem der skal bevare retten til en lejet bolig og om der skal svares ægtefællebidrag.

Omkring selve bodelingen hersker der som udgangspunkt aftalefrihed.

Kan ægtefællerne ikke blive enige om fordelingen af boet, tilbyder BALE Advokatfirma at bistå ved bodelingen, således at jeres formue og gæld fordeles i overensstemmelse med praksis og lovgivningen.

Ønsker du hjælp af en skilsmisseadvokat til udfyldelse af separations- eller skilsmisseansøgning, rådgivning om vilkårene for separation og skilsmisse, eller rådgivning og hjælp til din bodeling, er du velkommen til at kontakte os.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieadvokater.