Skilsmisse og bodeling

Alle ægtefæller har ret til separation og efter 1 års separation erhverves retten til skilsmisse mod den andens vilje.
Ægtefæller, der er enige om at ville skilles, kan opnå skilsmissebevilling efter et ½ års separation.
Er visse omstændigheder i ægteskabslovgivningen opfyldt, har en ægtefælle ret til skilsmisse uden forudgående separation.

Når man skal separeres / skilles skal der tages stilling til en række vilkår, herunder blandt andet hvem der skal bevare retten til en lejet bolig og om der skal svares ægtefællebidrag. Kan der opnås enighed mellem ægtefællerne om disse vilkår, kan separation og skilsmisse bevilges af statsforvaltningen. Er ægtefællerne uenige om vilkårene, må separations- og/eller skilsmissesagen indbringes for retten.
Omkring selve bodelingen hersker der som udgangspunkt aftalefrihed.

Kan ægtefællerne ikke blive enige om fordelingen af boet, tilbyder BALE Advokatfirma at bistå ved bodelingen, således at jeres formue og gæld fordeles i overensstemmelse med praksis og lovgivningen.
Ønsker du hjælp af en skilsmisseadvokat til udfyldelse af separations- eller skilsmisseansøgning, rådgivning om vilkårene for separation og skilsmisse, eller rådgivning og hjælp til din bodeling, er du velkommen til at kontakte os.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieadvokater.