Dødsbobehandling

Det er desværre ikke usædvanligt, at familiemedlemmer bliver uenige, når afdødes formue og indbo-genstande skal fordeles. Det kan i sådanne situationer være praktisk og rart, at vi hjælper med at ordne dødsboet.

Vi sørger for, at bobehandlingen sker inden for lovens rammer, og at alle arvinger behandles ens.
Vores salær betales af boets midler, medmindre der ikke er nogen formue i boet. Salæret beregnes med udgangspunkt i den forbrugte tid.

Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker rådgivning omkring din arveretlige situation, testamente og/eller assistance i forbindelse med behandling af et familiemedlems dødsbo.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske FAMILIEadvokater.