Dødsbobehandling

Det er desværre ikke usædvanligt, at familiemedlemmer bliver uenige, når afdødes formue og indbogenstande skal fordeles ved et skifte. Det kan i sådanne situationer være praktisk og rart, at vi hjælper med dødsboet. Dette gælder ikke mindst, når der skal beregnes afgifter til SKAT. Vi sørger for, at dødsbobehandlingen sker inden for lovens rammer og at alle arvinger behandles i overensstemmelse med loven og afdødes ønsker.

Vores salær betales af dødsboets midler, medmindre der ingen formue er i dødsboet. Salæret beregnes med udgangspunkt i den forbrugte tid, men der henses naturligvis også til boets kompleksitet, dets størrelse og ansvaret forbundet med dets håndtering.

Vi behandler dødsboer i Herning, Ikast og opland, ligesom vi behandler dødsboer i andre retskredse.

BALE Advokatfirma tilbyder arvinger en times gratis rådgivningsmøde

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker vejledning omkring den arveretlige situation, arveladers testamente eller assistance i forbindelse med behandling af et familiemedlems dødsbo.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.