PRIVATLIVSPOLITIK

Identitetsoplysninger
BALE Advokatfirma er som advokatvirksomhed underlagt lov om forebyggelse af hvidvask og bekæmpelse af terrorisme. Derfor er vi forpligtet til at indhente og kontrollere identitetsoplysninger for samtlige af vores erhvervsklienter og hovedparten af vores privatklienter.

Oplysningerne vil alene blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Der vil ikke ske behandling til andre formål, herunder kommercielle formål.

Identitetsoplysningerne bliver i henhold til lov om hvidvaskning gemt i fem år efter klientforholdets ophør. Skulle der inden da opstå en situation, hvor der er formodning omkring hvidvask, er vi forpligtet til at underrette SØIK herom, jf. § 26 i lov om hvidvask.

Privatlivspolitik
BALE Advokatfirma behandler personoplysninger som led i udførelsen af vores hverv.

Vi er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de oplysninger, som vi er i besiddelse af. Det gælder alle personoplysninger;- være sig om klienter, modparter, partsrepræsentanter, samarbejdspartnere, medarbejdere eller øvrige fysiske personer.

BALE Advokatfirma lægger stor vægt på at beskytte disse personoplysninger, således at vi overholder databeskyttelseslovgivningen og databeskyttelsesforordningen. Dette gælder, uanset om du er klient hos BALE Advokatfirma eller om du alene besøger vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse mere om vores politik for registrering, når du besøger www.bale.dk.

Det er muligt at kontakte BALE Advokatfirma og i visse tilfælde få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Oplysningspligten kan være begrænset af lov og/eller af vores tavshedspligt.

Ligeledes er oplysningspligten begrænset, hvis dens gennemførsel kræver en uforholdsmæssig indsats, hvis gennemførelse vil bevirke, at formålet med behandlingen forspildes eller afgørende hensyn taler imod at give oplysninger. I den situation, hvor vi kan give dig oplysninger omkring registrerede forhold, vil du naturligvis kunne få berigtiget forkerte eller mangelfulde oplysninger.

BALE Advokatfirma anbefaler, at din henvendelse sker skriftligt på mail til mail@bale.dk.

Hvis du ønsker at klage over BALE Advokatfirmas behandling af personoplysninger, kan du fremsende en mail med baggrunden for din klage til mail@bale.dk. Vi vil derefter behandle klagen og vende tilbage overfor dig.

Klage over vores behandling af personoplysning kan også ske til Datatilsynet. Du kan læse mere på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk  

Cookies
Ved besøg på www.bale.dk indsamles en række oplysninger om dig.  BALE Advokatfirma anvender cookies på hjemmesiden, idet visse funktioner på vores hjemmeside alene er tilgængelige som følge af sporingsteknikker.

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din pc, smartphone, tablet eller lignende med det formål at indhente data om dig. Når du besøger vores hjemmeside indsamles automatisk data omkring din færden på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være omkring trafikdata (digital), lokation og browserinformation. Vi benytter bl.a. data til at kunne se, hvor mange der besøger vores hjemmeside og hvilke undersider, der anvendes hyppigst. Det sker for at gøre brugeroplevelsen bedre.

Vi kan ikke identificere enkeltpersoner via disse data. Dataene bliver blot automatisk overført til “Google Analytics”. Det kan du læse mere om her: Google Analytics.

Facebook-cookies oprettes efter at du har besøgt vores hjemmeside og efterfølgende bruger Facebook. Dette sker for at tilpasse mulige annoncer og indlæg, som er baseret på din browseradfærd.

Du kan altid blokere, slette eller deaktivere cookies.