PRIVATRET – YDELSER

BALE Advokatfirma har på den privatretlige side fokus rettet mod familie- og arveretten. Et retsområde, der fordrer stor juridisk indsigt, men som også kræver en empatisk og personlig tilgangsvinkel med hensyntagen til menneskelige værdier.

Retssager føres ved By- og Landsret.

Skilsmisse og bodeling

Forældremyndighed

Bopæl og samvær

Ægtepagter

Ugiftes retsforhold

Fremtidsfuldmagter

Arv og testamente

Dødsbobehandling

Familieoverdragelse

Køb af fast ejendom

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.