Familieoverdragelse (1)

Familieoverdragelse og gavegivning

Ejer du et sommerhus eller en ejerlejlighed bør du overveje, om det vil være en fordel at overdrage den faste ejendom til næste generation. Der er i den sammenhæng mange forhold at være opmærksom på.

Dette gælder ikke mindst muligheden for at overdrage den faste ejendom til jeres børn og børnebørn til en pris, der svarer til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Det er ikke i alle situationer, at muligheden for overdragelse til en anden pris end markedsprisen står åben og de forhold, der gør sig gældende netop for jeres bolig, gennemgår vi naturligvis indgående med jer.

Derudover vejleder vi også om muligheden for at oprette såkaldte familielån og/eller oprette gavebreve fra forældre til børn. Forældre kan give en skattefri årsgave til deres børn enten kontant eller ved at nedskrive børnenes udestående familielån optaget for at betale for enten sommerhuset eller ejerlejligheden. Begge forældre kan give et fællesbarn eller barnebarn op til kr. 74.100 årligt (2024).

Har I spørgsmål om familieoverdragelser, er I meget velkomne til at kontakte os. Ellers kan I finde artikler og gode råd her.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.