Ugiftes retsforhold

Der eksisterer ikke nogen samlet dansk lovgivning for ugifte samlevende. Sporadiske regler findes i forskellige love og ugifte samlevende bør derfor altid huske blandt andet at tage stilling til forhold omkring:

  • Hvad skal der ske ved en eventuel samlivsophævelse? Udgangspunktet er, at hver part udtager egne ejendele, og det er derfor ikke ligegyldigt, om det er kun den ene eller begge partner, der har sit navn på skødet, på bilens registreringsattest osv.
  • I situationer, hvor ugifte samlevende køber fast ejendom sammen, bør der oprettes en såkaldt samejeoverenskomst, der afklarer ejerforholdene og tager stilling til, hvad der skal ske med ejendommen, hvis samlivet ophører.
  • Sikring af hinanden ved samleverens død; – ugifte samlevende arver kun hinanden, hvis der er skrevet testamente.

Arveloven giver mulighed for oprettelse af et udvidet samlevertestamente. I et sådant testamente kan samlevere stilles på en måde, hvor de arver 7/8 af hinandens dødsbo. Hermed opnås en vis juridisk sidestilling af samlevende og ægtefæller.

Har du brug for rådgivning omkring ugifte samlevendes retsstilling, er du velkommen til at kontakte os.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.