Dødsboer – Esbjerg, Varde, Vejen og opland

Når vi mennesker mister en nærtstående, så opstår der en del tunge opgaver, der skal håndteres midt i sorgen. Heldigvis er bedemændene en uvurderlig hjælp i de første svære dage og de løfter mange bekymringer af de pårørendes skuldre.

En af de opgaver, der dog bliver liggende ved afdødes nærtstående og som ofte giver anledning til udfordringer, er håndtering af selve dødsboet, herunder valget af skifteform. Mange spørgsmål opstår i den forbindelse og det er vigtigt, at man får sig sat grundigt ind i forskellene på uskiftet bo, boudlæg, ægtefælleudlæg, privat skifte og bobestyrerbehandling, dels på baggrund af en testamentarisk bestemmelse herom og dels på baggrund af en udpegning af en offentlig bobestyrer.

Valget af skifteform er vigtigt og det gælder uanset, om man som arving vil have hjælp til at håndtere dødsboet, eller om man selv vil forestå de forskellige opgaver, der følger med et skifte.

Derfor opfordrer vi kraftigt til, at man som arving benytter sig af muligheden for at booke et gratis vejledningsmøde inden for de første fire uger efter et dødsfald.

Hos BALE Advokatfirma oplever vi, at der er stor efterspørgsel på disse vejledningsmøder og at rådgivningen på møderne efter arvingernes udsagn giver dem et solidt fundament for at træffe den rigtige beslutning om boets behandling.

Vi afvikler vejledningsmøder på vores kontor i Skovlund (beliggende mellem Ansager og Ølgod) eller på vores kontor i Herning.

Vi bistår jævnligt ved behandling af dødsboer i Herning Retskreds, Kolding Retskreds og Esbjerg Retskreds, men det sker også jævnligt, at vi bistår ved dødsboer, der behandles i andre retskredse, herunder på Fyn og Sjælland. Den geografiske placering af dødsboet har principielt ingen betydning. For arvingerne kan det dog til tider være rart at benytte en advokat, der bor i kørselsafstand, hvis der blive behov for at afvikle et fysisk møde.

Vejledningsmøder kan bookes på tlf. 70 20 71 19 eller ved at klikke her: Kontakt.

Når rådgivningsmødet er afviklet, vælger nogle pårørende at forestå dødsbobehandlingen på egen hånd, andre beder om vores hjælp. De opgaver, som der skal håndteres, er f.eks. udarbejdelse af skiftefuldmagter, solvenserklæring, anmodning om udlevering af dødsboet, førelse af gældbog, salg eller intern overdragelse af aktiver, betaling af løbende forpligtelser, opsigelse af abonnementer, udarbejdelse af åbningsstatus, beregning af skatter og afgifter, udarbejdelse af boopgørelse, udbetaling af arv og overførsel af skatte- og afgiftsbeløb til Skattestyrelsen og Skifteretten.

Nogle arvinger kan som sagt selv løse disse opgaver efter et rådgivningsmøde. Andre vælger at antage os. Salær for vores behandling af dødsboet betales af boets midler, inden der af nettoformuen beregnes boafgift. Salærets størrelse fastsættes ud fra betragtninger over boets kompleksitet, dets størrelse, tidsforbruget samt vores ansvar forbundet med opgavernes håndtering. Vi giver i videst muligt omfang altid et salæroverslag, inden vi går i gang med at behandle dødsboet.

I nogle dødsboer – groft anslået 10% af danske dødsboer – opstår der uenigheder mellem arvingerne og her kan det være nødvendigt, at dødsboet bliver behandlet af en bobestyrer, og at en eller flere af arvingerne bliver repræsenteret af en advokat eller anden rådgiver, der kan varetage den enkeltes interesser. Denne opgave varetager vi naturligvis også.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieretsadvokater, Danske Arveretsadvokater og certificeret under ordningen ”TRYGT BOSKIFTE”, og det er magtpåliggende for os, at de pårørende, der modtager rådgivning hos os, får truffet de bedste beslutninger for håndtering af afdødes bo.