fast-ejendom (1)

Køb af fast ejendom

At købe fast ejendom er en stor og økonomisk tung beslutning;- derfor er det vigtigt med den nødvendige rådgivning.

Når man overvejer at investere i ny bolig, får man udleveret rigtig mange dokumenter, herunder salgsopstilling, oplysning om fortrydelsesret, tilstandsrapport, elinstallationsrapport, ejendomsdatarapport, oplysning om forsikring, jordforureningskort, energimærke, ejendomsvurdering, oplysning om ejendomsskat og andre forbrugsafhængige udgifter.

Disse dokumenter skal gennemgås, inden man underskriver en købsaftale. Alternativt bør man sikre, at der bliver indsat et advokatforbehold i købsaftalen, således at man kan skrive under og efterfølgende få dokumenterne gennemgået inden for en frist, der normalt sættes til 6-8 hverdage. Derved sikrer man, at man som køber erhverver ejendommen på et oplyst grundlag og uden store overraskelser.

Advokatforbeholdet skal opfatte samtlige aspekter af handlen og være ubetinget. Via forbeholdet kan man komme gratis ud af handlen, hvis gennemgangen af sagens dokumenter afdækker forhold, som man ikke var opmærksom på, da købsaftalen blev underskrevet.

Advokatforbeholdet er altså noget andet end fortrydelsesretten, der giver en automatisk adgang til at fortryde et køb inden for 6 hverdage mod at betale 1 % af købesummen.

BALE Advokatfirma er din boligadvokat i Herning

Når vi bistår vores klienter med køberrådgivning, læser vi indledningsvis samtlige af sagens akter. Vi afholder herefter et rådgivningsmøde med køber, hvor vi gennemgår de forhold, der giver anledning til bemærkninger og overvejelser, og vi drøfter forskellige løsningsmuligheder med køber.

Vi forestår efterfølgende dialogen med sælgers repræsentant, ejendomsmægleren, og om nødvendigt indgår vi i en forhandling med sælger om eventuelle vilkår, som køber ved gennemgangen hos os er blevet opmærksom på. Først når vi har sendt en godkendelse til mægleren, anses handlen for endelig.

Forinden der tinglyses endeligt skøde, godkender vi en prøvetinglysning og kontrollerer, at alle oplysninger er korrekte, herunder beregningen af tinglysningsafgiften. Efter købers overtagelse af ejendommen, kontrollerer vi, at alle udgifter og indtægter er medtaget korrekt i refusionsopgørelsen.

Er der tale om, at to parter sammen køber en fast ejendom, rådgiver vi også omkring den indbyrdes hæftelse og de aftaler, der bør være på plads, når man skal eje noget i fællesskab. Særligt har vi fokus på den situation, at samejet måske en dag skal ophøre;- være sig på grund af en ophævelse af samlivet eller på grund af død.

Har I brug for rådgivning omkring køb af fast ejendom, er I velkomne til at kontakte os.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Familieadvokater.