ARTIKLER

VI BESØGER IKAST BIBLIOTEK …

19-09-2018

Fremtidsfuldmagter, samlivsophævelse, arv og testamente; – kom og hør’ nærmere tirsdag den 2. okt. kl 19.00.

FORÆLDREMYNDIGHED – HVAD ER DET?

13-08-2018

Der eksisterer mange misforståelser omkring begrebet forældremyndighed. Nogle af dem forsøger vi at rydde af vejen her … I  Danmark etableres der per automatik fælles forældremyndighed, når man er gift og får barn sammen. Er man ikke gift, etableres den fælles forældremyndighed først, når man som forældre udfylder en omsorgs- og ansvarserklæring. Ved udfyldelsen af omsorgs- og ansvarserklæringen […]

08-05-2018

RECEPTION – Vi glæder os til at invitere indenfor og håber at se rigtig mange af jer fredag den 25. maj ! !

HERNING DEN 6. FEBRUAR – ADVOKATEN FORTÆLLER …

15-01-2018

Livet byder på mange store spørgsmål;- nogle af dem kræver grundige overvejelser. Vi giver jer de informationer, der skal til for at træffe de rigtige beslutninger.

FULDMAGT TIL PÅRØRENDE – NYE MULIGHEDER

30-11-2017

Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven stiller et vigtigt spørgsmål; – hvem skal kunne træffe beslutninger på dine vegne, hvis du kommer i en ulykke, bliver syg eller dement ? En fremtidsfuldmagt er et uvurderligt værktøj, der kan indeholde nøjagtig de vilkår og tage højde for de eksakte behov, som […]

NEJ – man skal IKKE rykke sine kunder tre gange!

02-05-2016

Det er en udbredt – og stor – misforståelse, at man som leverandør har pligt til at sende rykkerbreve til sine kunder. Enhver form for rykning er at betragte som en ekstra service, man yder kunderne; ikke noget som kunderne har krav på. Juraen er meget klar, når det kommer til samhandelsforpligtelser; – leverandørens varer og serviceydelser skal leveres rettidigt, det […]

BALE Advokatfirma tilbyder advokatinkasso til fast pris

20-04-2016

Har I også erfaret, at ikke alle inkassoprodukter er effektive? At nogle af produkterne blot påfører jer tab på bundlinjen, fordi jeres fordringer tabes på gulvet? Ønsker I at sikre en individuel og værdiskabende behandling af jeres inkassosager, og vil I samtidig gerne kende prisen for inddrivelsesarbejdet på forhånd, er I velkomne til at kontakte […]

Kompensationsbeløb i erhvervsforhold

06-04-2016

Får dine kunder gratis henstand? Som kreditor i et erhvervsforhold er du – ud over rykkergebyrerne – berettiget til at opkræve et fast kompensationsbeløb ved debitors misligholdelse af betalingsforpligtelsen. Hvem kan opkræve kompensationsbeløb? Ud over de “almindeligt kendte” rykkergebyrer har du som kreditor i erhvervsforhold også ret til det såkaldte kompensationsbeløb, hvis en af dine […]

FOREDRAG – KVINDE, KEND DIN JURA

04-01-2016

Tirsdag den 12. januar kl. 19.00 afvikler jeg foredraget “Kvinde, kend din jura” hos Rikke Rasmussen i Klampenborg. Vi skal tale om børn, økonomi, pension, samliv og arv. Se gerne invitationen nedenfor; Rikke og jeg håber på et stort fremmøde:-) Kvinde kend din jura

Foredrag hos Handelsbanken i Ikast

29-12-2015

Samlivsophævelse, pension og arv Tirsdag den 20. oktober 2015 holder jeg foredrag sammen med Handelsbanken i Ikast. Der inviteres til en hyggelig aften, hvor vi vil drøfte “hverdags jura” for gifte og ugifte i forbindelse med samlivsophævelse, pension og arv. Arrangementet starter kl. 18.30 på Vestergade i Ikast og Handelsbanken serverer tapas til sine gæster. […]

Fordeling af arven efter ægtepar med stedbørn

22-05-2015

Et testamente er for alle ægtepar, der har et eller flere børn, som de ikke begge er forældre til, efter vores vurdering en tvingende nødvendighed. Uden testamente vil arvens fordeling mellem stedbørnene indbyrdes og mellem et fællesbarn/flere fællesbørn blive meget vilkårlig og afhængig af, hvilken ægtefælle der før først. Tilfældighederne vil råde… Har man som […]

Forældres indbyrdes aftale omkring bopæl/samvær tilsidesætter dom

23-01-2015

Forældre som har ophævet samlivet oplever ofte, at de ikke kan nå til enighed omkring børnenes bopæl. Når forældrene ikke kan blive enige, ender sagen for retten, som må træffe en afgørelse. Men hvad så bagefter, når en af parterne har vundet? Heldigvis oplever flere af vores klienter at samarbejdet med den anden forælder forbedres […]

Åbent hus

06-01-2015

Advokatfirmaet Bale i Herning og de øvrige virksomheder i erhvervsparken INNOVATORIUM ved Birk i Herning afvikler en rådgivningseftermiddag i forbindelse med vores åbent hus arrangement torsdag den 15. januar kl. 14.00-16.30. Alle er hjertelig velkomne – tilmeldingsfrist m.v. ses nedenfor. Invitation

Oprettelse af ægtepagt – uromantisk eller snusfornuftigt?

28-11-2014

Nogle mennesker forbinder oprettelse af en ægtepagt med noget dybt uromantisk. Derfor kan det være rigtig svært at få fortalt en nuværende eller kommende ægtefælle, at man gerne vil drøfte fordele og ulemper ved at indgå en ægtepagt. Men der kan være mange gode grunde til at oprette en ægtepagt – grunde, der på ingen måde betyder, at man forbereder sig på […]

Advokatfirmaet Bale tilbyder nu advokat-inkasso til fast pris!

22-08-2014

Har I også erfaret, at ikke alle inkassoprodukter er effektive…? At nogle af produkterne blot påfører jer tab på bundlinjen, fordi jeres fordringer tabes på gulvet? Ønsker I at sikre en individuel og værdiskabende behandling af jeres inkassosager og vil I samtidig gerne kende prisen for inddrivelsesarbejdet på forhånd, er I velkomne til at kontakte os […]

Få hjælp til din bodeling

Skal I skilles? Så få hjælp til bodelingen hos os – så kan I koncentrere jer om alt det andet. Næsten hvert andet ægteskab ender desværre med skilsmisse. Og skal man skilles, så skal der ske en økonomisk opdeling af begge ægtefællers formue, også kaldet “fællesboet”. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvem der skal have […]

Glem ikke at børnene ikke er ting, som skal deles ved en skilsmisse

Hvis I går fra hinanden, så husk at børnene let kommer i klemme mellem jer. Nogle mennesker bliver nemt enige om, hvor børnene skal bo efter en skilsmisse eller en samlivsophævelse. Desværre er der andre, der ikke kan lægge skuffelsen og vreden mod ekspartneren bag sig, og som kommer til at bruge børnene som led i afstraffelsen af […]

Særeje for børn på arven fra forældrene

18-08-2014

Det er et udbredt ønske blandt forældre, at arven efter dem skal være deres barns særeje. Et særeje indgår nemlig ikke i barnets eventuelle bodeling med en nuværende eller kommende ægtefælle i tilfælde af, at barnet bliver skilt efter at have modtaget arv fra forældrene. Ved at man som testator fastsætter et særejevilkår i sit […]

Hvorfor er testamentet så vigtigt?

10-06-2014

Principielt er oprettelse af et testamente vigtigt for alle, såvel enlige, samlevende som ugifte, idet testamentet aktivt fastlægger de personlige ønsker for fordeling af ens aktiver og formue, den dag, man ikke er her længere. Der findes dog særlige typesituationer, hvor testamentet får ekstra stor betydning og nogle af disse situationer gennemgås i det følgende […]

Sådan kommer du igennem en skilsmisse

07-06-2014

Gode råd fra Maj Wismann omkring skilsmisse.

Effektiv Inkasso – Grundkursus for praktikere

13-04-2014

God inkasso er langt fra bare en ekspeditionssag, men handler om at bruge de rigtige ressourcer, på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Med effektive værktøjer og evnen til at se og forstå behovet for forskellig håndtering af de enkelte debitorer, er det ofte muligt at højne inddrivelsesprocenten betragteligt – og oven i […]