Inkasso

Hos BALE Advokatfirma er den automatiserede, maskinelle ”automat-inkasso”, der kører på samme måde hver gang, forbudt!

Et standardiseret inkassobrev fra et masseproduktionssystem udvirker sjældent betaling; – særligt i B2B-forhold. Her skal der helt andre midler til. Personlig opfølgning og en tæt dialog med såvel klienter som debitorer er af afgørende betydning for inddrivelsesprocenten.

Dybtgående juridisk viden, årelang erfaring og et brændende engagement udgør et stærkt fundament for BALE Advokatfirma, der udelukkende beskæftiger medarbejdere med høje kompetencer indenfor B2B-inkasso.
Samtlige vores sager behandles individuelt og vi afpasser inkassoprocessen efter den enkelte virksomheds produkter og branche, ligesom vi tager indgående hensyn til den konkrete debitors formåen. Herved sikrer vi en hurtig sagsbehandling og en høj inddrivelsesprocent, samtidig med at vi naturligvis har fokus på at bevare bestående kunderelationer mellem jer og jeres kunde i det omfang dette må være ønskværdigt.

Gennem vores omfattende netværk af internationale advokater tilbyder vi inkasso i Norden, Europa og i de fleste oversøiske lande. Vi har stor erfaring indenfor international inkasso og vi ved, at det i inddrivelsesprocessen er utrolig vigtigt at tage højde for forholdene, økonomien og lovgivningen i debitors hjemland.

Hos BALE Advokatfirma iagttager vi ubetinget reglerne om god inkassoskik, men vi kombinerer etikken med en pågående, kontant og vedholdende facon, der sætter vores klinters krav forrest i betalingsrækken.

BALE Advokatfirma er medlem af Danske Inkassoadvokater.