Udsættelser og huslejeinkasso

Oplever man som udlejer problemer med sine lejere, tilbyder BALE Advokatfirma dels at håndtere sager om udsættelse af lejere dels at inddrive skyldig husleje mv.

Retssager føres ved By- og Landsret.

BALE Advokatfirma er medlem af danske Inkassoadvokater.